Trik

Dodatno novo namizje: Windows + CTRL + D
Menjavanje namizja: Windows + CTRL + L/D smerni
Brisanje namizja: Windows + CTRL + F4
Minimiranje odprtih aplikacij: Windows + M
Hiter pogled na namizje: Windows + ,
Razdelitev aplikaciji na namizju na polovico: Windows + L/D smerni
Menjavanje aplikacij v središču: (CTRL +) ALT + TAB
Upravitelj opravil: CTRL + shift + ESC
Raziskovalec: Windows + E
Lupa: Windows + +/-
Printscreen: Windows + PrintSc
Pregled obvestil: Windows + A
Zakleni računalnik: Windows + L

Twitter search: from:morfejork since:2019-05-03 until:2019-05-04

Jumpshare (jumpshare.com) – file sharing, screen capture, screen recording. “Share your work in secunds. Visually”